Věc: „Otevřený dopis prezidentovi ČSGA“

Sdělení Senior tour

Nechci přilévat olej do ohně, ale musím reagovat na vzniklou diskusi, zvláště pak na příspěvek Jaroslava Pavlase ze dne 19. 7. Úvodem říkám, že mě uvedená situace netěší od jejího prvopočátku a přeji si, aby celá přešla do věcné roviny.

Především musím uvést na pravou míru některé nepravdy, které pan Jaroslav Pavlas uvádí ve svém komentáři. Nebyl jsem ředitelem soutěže, pouze členem. Neinicioval jsem diskusi na mimořádné valné hromadě na dané téma. O to si řekli sami hráči Liberce svým přístupem k soutěži. Do debaty delegátů jsem se zapojil až v jejím průběhu i s upozorněním, že neexistuje disciplinární řád ČSGA a když diskuse dospěla ke známému závěru navrhl jsem, ať je v zápise uvedeno „… na návrh soutěžního výboru“. A to právě proto, aby nikdo nemohl tvrdit, že se soutěžní výbor schoval za valnou hromadu. Shodou okolností po druhém soutěžním kole následovala mimořádná schůze delegátů klubů a zároveň zástupců všech soutěžních družstev, účastníků MČR, tak bylo legitimní tento problém zde otevřít. Bylo jen další chybou klubu GCGC Liberec neúčast na této mimořádné konferenci. V opačném případě – neprojednání na VH by možná hrozil argument: „a proč jste to neprojednali na mimořádné schůzi ČSGA?“ Jen ještě můžu dodat, že celá diskuse proběhla v klidu bez emocí a arogance. Konference delegátů jako nejvyšší orgán ČSGA uložila STK přeřadit družstvo Liberce pro ročník 2017 do nižší soutěže.

Jak k celé situaci došlo? Po druhém kole, kdy družstvo mužů Liberce těsně prohrálo zápas s RGCML, nic při odevzdání výsledků tohoto zápasu nenasvědčovalo následným problémům. Při vyhodnocování výsledků II. kola a přípravě kola III. se dostavil zjevně zklamaný kapitán družstva František Foldin a oznámil, že se mu postupně rozpadlo družstvo a ze soutěže odstupují. Jeden je zraněn, pak se přidali další. Ještě dodal, že kdyby nemuseli dál pokračovat dle SŘ (to je obsadit přednostně čtyřhru), tak by snad v soutěži zůstali. Na otázku, kde má družstvo, abychom s nimi mohli vzniklou situaci řešit, odpověděl, že už odjeli. V průběhu konference jsem telefonicky volal kapitána družstva, který mi sdělil, že je již rovněž na cestě domů. Na mou žádost pouze zaslal SMS s uvedením: „zítřejší zápas skrečujeme“. Je ovšem také známo, že celá situace družstva Liberce nastala po vyjádření jednoho z jejich hráčů: „Já jsem přijel bojovat pouze o vítězství a ne o 3. místo, jestli budeme 3. nebo 4. mne nezajímá.“

Toto vedlo až ke konečnému rozkladu družstva.

Takové následné darování zápasu „Pravidla“ zcela určitě nemají na mysli – darování ve spojení s neúctou k soutěži a ostatním soutěžícím.

Není větší zklamání pro organizátory této náročné soutěže na její přípravu a organizaci v jejím průběhu, než takováto situace. Možná, že soutěžní výbor by pomohl nastalou situaci družstvu vyřešit. Nešťastné rozhodnutí odjet z rozehrané soutěže bez předcházejícího projednání se soutěžním výborem však již nic neumožnilo. S tím je v silném kontrastu rozhodnutí družstva PGC Ostrava, které zůstalo až do závěrečného vyhodnocení soutěže, i když si mohlo nechat bronzové medaile poslat do Ostravy. Ze všech reakcí Liberce na komentáře ostatních účastněných je zřejmé, že nepochopil etický rozměr svého jednání. Spíše než obviňovat a známkovat všechny kolem sebe by bylo vhodnější podívat se do vlastních řad.

Jiří Císař

5 komentářů k “Věc: „Otevřený dopis prezidentovi ČSGA“

 1. Vážený pane Jiří Císaři,
  předně Vám děkuji za Váš příspěvek ohledně „kauzy GCGCL“. Jste první člověk z vedení asociace, který má kuráž se veřejně vyjádřit. Za to Vám velice děkuji. Již méně Vám děkuji za Vaší snahu o mou dehonestaci ve smyslu, že jsem lhář. Nejsem a za svými příspěvky si stoprocentně stojím. Mluvíte něco o ohni, oleji a věcné rovině, tak proč mi nerozporujete mou věcnou a formální argumentaci a stále se točíte v kruhu emocí a etiky, což jsou prvky, které nelze přesně definovat. Já samozřejmě vím proč, protože řádné protiargumenty prostě neexistují, jak jste i sám ve svém příspěvku přiznal. A teď k těm „mým lžím“. Ve svém příspěvku 19/7/2016 jsem zmínil fakt, že pan STK sedí v soutěžním výboru a tuto formulaci: … že nějaký filištín ze soutěžního výboru… Nevím, kde jste vzal informaci, že jsem Vás označil za ředitele soutěže, nikde jsem ani nenapsal, že Vy osobně jste inicioval debatu na téma GCGCL, takže bych přivítal Vaší veřejnou omluvu. Teď ale vidím, že jste aktivní byl. Ovšem Váš návrh ohledně trestu je minimálně zarážející. Když jste se zařadil na pozici řadového člena soutěžního výboru, tak jak je možné, že z náhlého vnuknutí mysli podáváte návrhy jménem soutěžního výboru – to bude asi nějaká chyba nebo přehnaná iniciativa, silně pochybuji, že Vás tímto soutěžní výbor pověřil – vycházím z Vašeho příspěvku … aby někdo nemohl tvrdit, že …. Z toho faktu jednoznačně vyplývá, že se jedná o Vaší osobní iniciativu, kterou tak vehementně popíráte a ještě se schováváte za soutěžní výbor. Pane Jiří, já se snažím pracovat s fakty a Vy s hypotézami typu, co by stalo, „kdyby někdo později něco“. Trochu se usmívám nad formulací klidné atmosféry bez emocí, já mám informace diametrálně rozdílné. Je mi naprosto jasné, že jste se snažil si pro sebe vytvořit prostor a „nechal se úkolovat MK ČSGA“ jako pan STK, protože Vám v podstatě „nic jiného nezbývá“, než plnit „vůli delegátů MK ČSGA“ jako vrcholového orgánu ČSGA a oficiálně přeřadit GCGCL do nižší soutěže. Je tady opravdu příliš mnoho schovávání se tu za soutěžní výbor, tu za MK ČSGA – musím se opakovat, je to filištínské chování v kombinaci s chytrou horákyní. Co se týká formy, viz. můj příspěvek 19/7/2016, jednalo se o pouhou diskusi, to znamená, že to nebyl nově zařazený a schválený bod do programu MK ČSGA, tak jak lze k diskuzi přijmout usnesení? Jedeme dál – kapitán Franta Foldin informoval soutěžní výbor a budoucího soupeře, že tým GCGCL se fakticky rozpadl – to je pravda a nikdo ze strany GCGCL tento fakt nikdy nerozporoval, pouze si Franta při tomto sdělení neuvědomil, že nemůžeme nastoupit se 4 členy týmu (viz. Soutěžní rád ČSGA 2016). Zvlášť půvabně se jeví historka požadavku soutěžního výboru ohledně projednání vzniklé situace se zbytkem družstva. Za prvé – seděli jsme až do příchodu Franty Foldina ze soutěžního výboru, kde Vám byla řádně podána informace ohledně našeho družstva (jediného možného postupu) včetně informování Jardy Dusílka (GC Ostrava) venku, přesně naproti vstupu do klubovny a všichni jsme měli zelená klubová trika (já osobně jsem seděl tak, že jsem to viděl). Po potvrzení našeho kapitána, že informace byly řádně předány a náš postup byl tímto zlegalizován, jsme se zvedli a šli do „begárny“ pro vozíky a hole a poté jsme šli na parkoviště a odjeli do hotelu, nikam jsme nepospíchali, nebylo kam. Za druhé – nikdo ze soutěžního výboru se s nikým z nás nepokusil sejít, i když se určitě všichni známe a popravdě se mi tato varianta zdá velice nepravděpodobná, jelikož pro tyto účely je ustanovena funkce kapitána družstva, ale stačilo pouze vyjít na terasu a určitě jsme se tam potkali.
  Vůbec jsem nepochopil Vaší formulaci: „Možná, že soutěžní výbor by pomohl nastalou situaci družstvu vyřešit. Nešťastné rozhodnutí odjet z rozehrané soutěže BEZ PŘEDCHÁZEJÍCÍHO PROJEDNÁNÍ SE SOUTÉŽNÍM VÝBOREM VŠAK JIŽ NIC NEUMOŽNILO“. Tak tady je asi něco hodně špatně. Není pravda to, co tímto prohlašujete. Vy sám jste potvrdil, že jste byl informován kapitánem družstva Frantou Foldinem o nastalé situaci (rozpadu družstva), takže z našeho hlediska podáváte velice nepřesné a rozporuplné informace, které jsou daleko za hranou skutečnosti a na základě tohoto smýšlení podáváte asi o 3 hodiny déle jménem soutěžního výboru návrh na přeřazení GCGCL do nižší soutěže a to bez udání konkrétních důvodů opravňujících toto navrhnout, ale „v zájmu delegátů“, ale to jsem již jednou popsal dříve z hlediska formální správnosti. Teď se koukám na tento bod z hlediska morálky a cti. No váhám, jak to vlastně celé je a kdo je větší morální hříšník. Já se tak rozhodně necítím. Takže doporučuji v souladu s Vaším tvrzením ohledně věcné roviny méně moralizovat a více se držet prokazatelných skutečností.
  Mě osobně z toho vyplývá úplně jiný závěr, čistě spekulativní, i když to nedělám rád, ale přímo se to nabízí – necháme GCGCL odjet, potvrdíme si, že jsou mimo Slavkov a potom máme krásný prostor jim to kompletně „sečíst“ pomocí MK ČSGA (proč toho nevyužít, že), s tím, že je to přece jejich chyba, že odjeli, měli tu přece být, ne! Jo manipulace s veřejným míněním a je to přece manipulace celé MK ČSGA. Takže, kdo má větší mezery v morálce a etice? Vůbec se mi nelíbí, že jsem napadán ve smyslu neúcty k soutěži nebo jsem nepochopil etický rozměr svého chování, kdo mě zná, tak ví, že všechny „tyto hříchy“, které jsou mi přičítány, jsou úplně mimo realitu. Opět opakuji to, co jsem již psal v jiném příspěvku do diskuze, že malé kluby mají opravdu velké problémy se sestavováním družstev včetně náhradníků, což je základní problém i naší kauzy. Vedení asociace za aktivní podpory STK by mělo navrhnout změnu ve prospěch rozšíření hostování z 1 na 2 hráče a vyřešilo by se poměrně dost problémů. Stále mluvím o malých klubech jako je GCGCL. Vše se projevilo v plné nahotě na Mistrovství ČSGA družstev ve hře na rány (to by měl asi být přesný název akce), kde byly narychlo změněny původní propozice a najednou bylo hostování umožněno, i když velice skrytě – v poznámce a ne v propozicích – možná pouze pro vyvolené, ale o této náhlé změně jste jako pan STK asi určitě věděl.

  Sportu zdar a golfu zvlášť,

  Jaroslav Pavlas
  GCGCL

  1. Vážený pane. S odstupem si tady pročítám diskusi a snažím se pochopit o co tu vlastně šlo. Z mého pohledu je jednoznačně chyba na Vaší straně, když nejste schopni na finále sestavit takové družstvo, včetně náhradníků, které pak může odehrát všechny zápasy. A pak to Vaši zástupci dávají na veřejnosti najevo, tak jak je popsáno. Buďte vlastně rádi za takovýto trest a s pokorou ho přijměte. Z mého pohledu je to jednoznačně případ pro jednání disciplinární komise ČGF a na mnohem tvrdší potrestání.

 2. Vážený pane Matoušku,
  pokud vůbec existujete, bohužel jste úplně mimo a je pro mě velice překvapivé, že jste nepochopil, o co v této kauze jde. Zřejmě jde o mou chybu, že nejsem schopen své argumenty vysvětlit dostatečně srozumitelně, i když si myslím, že už jsem stávající situaci vysvětloval velmi obšírně s tím, že má argumentace je plně v souladu s pravidly golfu, soutěžním řádem, … Takže v rychlosti jde o to, jestli chceme dodržovat pravidla rozehrané soutěže nebo si budeme pravidla měnit podle aktuální potřeby pod záminkou „vox populi“, jak se stalo v tomto případě. Nevím proč bych měl přijímat s pokorou nějaký vykonstruovaný trest, který nemá faktickou a věcnou oporu vůbec v ničem, ale pouze v emocích. Z Vašeho textu je patrné, že jste velký příznivec literatury typu Kladivo na čarodějnice nebo Zločin a trest. Já jsem také příznivcem, ale nechci trestat za každou cenu (jako Vy), spíš si chci vzít nějaké ponaučení. Pokud jste opravdu fatálně rozezlen z našeho počínání a když tak hlasitě voláte po mnohem tvrdším potrestání – nevím, co si mám pod touto formulací představit (že by nám někdo nedej bože zakázal hrát golf na území ČR, nebo …), tak Vám vůbec nic nebrání dát osobně podnět ohledně této kauzy k disciplinární komisi ČGF, Možná je to opravdu vynikající nápad, který v tom udělá jasno. Takže očekávám od Vás, že přejdete od slov k činům.
  Sportu zdar a golfu zvlášť,
  Jaroslav Pavlas
  GCGCL

 3. No hlavně z těch Vašich příspěvků vyplývá, že jste velký manipulátor s fakty a s lidmi.

 4. Vážený pane Matoušku,
  opakuji donekonečna stále stejné věci, od kterých jsem se neodchýlil ani o jeden milimetr. Vaše invektiva, že jsem manipulátor je opět výrazně mimo. Nikomu nic neslibuji, nikomu nevyhrožuji. Požaduji pouze přesné dodržování pravidel golfu, soutěžního řádu ČSGA, propozic samotné soutěže a vynechání přehnaných emocí – nic víc, nic míň. Jsem přesvědčen, že rozhodnutí MK ČSGA bylo ušito horkou jehlou a to bylo špatně jak věcně tak formálně, což jednoznačně ilustruje absolutní mlčení vedení ČSGA, které není schopno na otevřený dopis odpovědět ani formálně. Byla by to minimálně alespoň známka slušnosti, nebo ne?
  Sportu zdar a golfu zvlášť,

  Jaroslav Pavlas
  GCGCL

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *