Stanovy ČSGA

nejnovější (schválené 22. 6. 2016) zde
platné do roku 2008

Výpis ze spolkového rejstříku zde

Volební klíč pro konference ČSGA zde
Počty hlasů pro konferenci 2019 zde
Počty hlasů pro konferenci 2018 zde
Počty hlasů pro konferenci 2017 zde

Soutěžní řád ČSGA

úpravy pro rok 2019
pro rok 2018
pro rok 2017
pro rok 2016
pro rok 2015
pro rok 2013 – jen úpravy proti SŘ 2012
pro rok 2012
pro rok 2011
pro rok 2010
pro rok 2009
pro rok 2008
pro rok 2007

Dokumenty z konferencí ČSGA

Konference ČSGA 2019 (dne 28. 3. 2019)

Konference ČSGA 2018 (dne 16. 3. 2018):

Konference ČSGA 2017 (dne 17. 3. 2017):

 

Usnesení mimořádné konference 22. 6. 2016
Zápis z mimořádné konference 22. 6. 2016

Usnesení konference 2016
Zpráva prezidenta na konferenci 2016
Zpráva revizní komise 2016
Zápis z jednání konference 2016

Zápis z jednání mimořádné konference 2015
Usnesení mimořádné konference 2015

Zpráva prezidenta na konferenci 2015
Zpráva revizní komise na konferenci 2015
Zápis z konference 2015
Usnesení konference 2015

Zápis z konference 2014
Zpráva revizní komise za r. 2013
Usnesení konference 2014
Zápis a usnesení konference 2013
Zápis a usnesení konference 2012
Zpráva revizní komise 2012

Zpráva z konference 2011
Zpráva revizní komise 2011
Usnesení konference 2011
Usnesení konference 2010
Usnesení konference 2009

Rozpočet

na rok 2011
na rok 2010 – 2. verse (náklady sníženy o 25 %)
na rok 2010

Jednací řád

schválený dne 25. 4. 2009

Přihlášku do ČSGA najdete pod Kontakty/Vstup do ČSGA.