O nás

CZECH-CSGA

Česká seniorská golfová asociace (ČSGA) je spolek, který sdružuje české golfové seniory. Navazuje na působnost Čs. seniorské golfové asociace, založené v Praze v roce 1990.

Členem ČSGA se může stát člen kteréhokoliv klubu České golfové federace počínaje rokem, ve kterém dovrší 50 let věku.

ČSGA organizuje pro své členy soutěžní aktivity, spočívající v pořádání tuzemských soutěží jednotlivců a družstev a v organizování účasti svých členů v mistrovských soutěžích družstev Evropské seniorské golfové asociace (ESGA) a Evropské ženské seniorské golfové asociace (ESLGA), v soutěži Monarchy Trophy (utkání družstev České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska) a v dvoustranných utkáních seniorských družstev se všemi sousedními zeměmi.

ČSGA informuje také o mistrovských seniorských soutěžích jednotlivců v Evropě, kam se naši senioři mohou individuálně přihlásit.

ČSGA má svoje webové stránky www.csga.cz. Zájemci tam najdou např. informace jak se stát členem ČSGA, kalendář akcí, soutěžní řád, žebříčky, aktuality z přípravy a průběhu pořádaných akcí a z akcí, kterých se členové ČSGA zúčastnili.

Kalendář ČSGA je každoročně vyvěšen na webu ČSGA.

Pokud jde o tuzemské soutěže, je stěžejní soutěží Národní senior tour (NST), která obsahuje více jak 20 turnajů, z toho dva na Slovensku. V rámci NST se také vyhodnocuje soutěž družstev.

NST vrcholí na závěr sezóny turnajem Grand finále, po kterém jsou vyhlášeni nejlepší jednotlivci podle celosezónních žebříčků ve vypsaných kategoriích a nejlepší družstvo.

Kategorie v soutěžích ČSGA jsou tyto:

  • muži 50+
  • muži 65 – 74
  • muži 75+
  • ženy 50+
  • ženy 65+

Mistrovské soutěže ČSGA zahrnují:

  • Mistrovství ČSGA klubových družstev na jamky
  • Mistrovství ČSGA klubových družstev na rány
  • Mistrovství ČSGA jednotlivců na rány.

Kalendář ČSGA každoročně obsahuje rovněž turnaje Regionálních senior tour (RST), které pořádá až osm územních regionů nezávisle na ČSGA. Vyvrcholením pak je Pohár regionů, který na závěr sezóny pořádá ČSGA jako soutěže družstev mužů a družstev žen, nominovaných regiony (10 mužů, 6 žen).

Důležitou součástí kalendáře pro nejlepší seniory jsou 2-denní nominační turnaje, jejichž výsledky jsou podkladem pro nominaci na mistrovské soutěže družstev, pořádaných ESGA v kategoriích mužů 55+, 65+ a 75+, a ESLGA v kategoriích žen 50+ a 65+.

Propozice jednotlivých turnajů jsou v průběhu sezóny na webu ČGF. Členové ČSGA, kteří platí roční členský příspěvek 1000 Kč, mají na turnajích výrazně snížené hrací poplatky. Jednotlivých turnajů se často účastní i více jak 100 hráčů. Mistrovských soutěží a turnajů družstev se mohou zúčastnit hráči s HCP do 36, ostatních turnajů jednotlivců pak hráči s HCP do 54, přičemž hráči s HCP 36 – 54 se hodnotí vůči HCP 36. Muži ve věku 50 – 74 let hrají ze žlutých odpališť, muži 75+ z modrých odpališť, ženy 50+ z červených odpališť.


Kdo chce, může si tento článek i vytisknout.