Sdělení ČGF k ME EGA družstev

Rád bych vás jménem sportovního úseku ČGF informoval o letošní situaci okolo „reprezentačního výjezdu“ na Mistrovství Evropy EGA družstev seniorů a seniorek. Vzhledem k výši rozpočtu na sportovní golf rozhodla ČGF, že ani tento rok nebude plně organizovat a hradit výjezd na ME seniorských družstev pod asociací EGA. ČGF komunikuje situaci s kapitány obou týmů, DaPokračuje

Nominační soutěže 2022

Nominační soutěže a související žebříčky 2022 Výroční konference ČSGA projednala řadu materiálů. Mimo jiné byly schváleny úpravy soutěžního řádu, sportovní kalendář a počty povinných kol z nominačních soutěží pro hodnocení do žebříčku. Přehled nominačních soutěží 16. – 17. 5. Šilheřovice – všechny kategorie 30. – 31. 5. Beroun – všechPokračuje

Nová kontrolní komise ČSGA

Kandidáti přítomní na Konferenci ČSGA schválili všemi hlasy i pro další funkční období dosavadní počet členů výboru. Za kandidáty do kontrolní komise byly členy výboru navrženy dosavadní členky KK. Na konferenci potvrdila souhlas s kandidaturou Henrieta Martinčová, kandidaturu odmítly Luďka Kvízová a Zuzana Trunečková. Členové výboru poté navrhli za kandidátPokračuje

Soutěžní řád ČSGA 2022

Soutěžní řád platný pro rok 2021 byl upraven v několika bodech níže uvedených dle označení, které je shodné se současně platným SŘ. 2.5. Motorová vozidla Zde je upraveno a zpřesněno použití motorového vozidla. 2.7. Mobilní telefony Upřesněno použití mobilního telefonu. 3.2. Národní senior tour 3.2.3. Soutěž se hraje v kategoriích: senioři Pokračuje