Letošní turnaje ESGA se ruší

Mezinárodní Sdělení

President ESGA posílá presidentům národních seniorských asociací dopis, který citujeme:

Vážení presidenti,

nejprve mi dovolte vyslovit naději, že jste v současné nejisté době všichni v pořádku.

Jistě chápete, že jsme v úzkém kontaktu s asociacemi Itálie (AGIS) a Francie (ASSGF) ve věci vyhlídek a možností při organizování letošních turnajů [pozn.: jedná se o ME družstev super- a masterseniorů v červnu v Itálii a ME družstev seniorů v srpnu ve Francii].

S ohledem na vážnou situaci v obou zemích a samozřejmě také v ostatní Evropě a na vyhlídky pro nadcházející období se obě asociace rozhodly, že v roce 2021 zruší turnaje ESGA. Výbor ESGA toto rozhodnutí plně podporuje.

Příslušné hotely byly informovány, avšak svoje případné rezervace musíte zrušit sami.

Je to velmi těžké rozhodnutí, ale musela být vzata v potaz všechna organizační hlediska a hygienická opatření. Výbor vyhodnotí různé možnosti pro rok 2022 a obrátí se na vás co nejdříve.

Příští schůzi valné hromady ESGA plánujeme jako „zoom“ setkání na čtvrtek 5. srpna 2021 v 17 hodin.

Drazí přátelé, toto všechno je velkým zklamáním, ale taková je situace, a my se na vás obrátíme co nejdříve po posouzení možností pro rok 2022 a léta následující.

Za výbor s pozdravem

Bart Constandse, president ESGA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *