Soutěžní řád 2016

Sdělení

Soutěžní řád pro rok 2016 doznal několik úprav. Zásadní změna je snížení věkové hranice pro muže na 50 let. Všechny ostatní věkové kategorie zůstávají nezměněny. Jejich úpravy se nás dotknou až v roce 2017. Hráč při soutěžích již nemusí prokazovat své členství v ČSGA. Kontrolu organizátorům soutěží umožní upravený server ČGF. Postačí mít jen uhrazen členský příspěvek.

Nově se setkáváme s názvem Národní Senior Tour ČSGA. Tato celoroční soutěž má zde uvedeny i své technické podmínky. Je to soutěž na rány s vyrovnáním, ve výkonnostních skupinách. Jejím cílem je umožnit soutěžit všem hráčům za vyrovnaných podmínek. V kapitole „Žebříčkový řád“ je upraven minimální počet kol pro zařazení do žebříčku ČSGA na 10. Pro nominaci ve všech věkových kategoriích jsou stanoveny stejné podmínky. Celkový počet nominačních soutěží byl zvýšen na 4, tedy celkem 8 kol a do nominačního žebříčku se počítá 5 nejlepších výsledků. Věkové kategorie v soutěžích ESGA zůstávají stejné jako v roce 2015, při čemž je rozhodující splnění věkového limitu před zahájeném soutěže.

Pro všechny soutěže družstev platí, že člen klubového družstva může být jen hráč, který má k 30.dubnu daného kalendářního roku na serveru ČGF vedenou platnou registraci v daném klubu. Pro mistrovství ČR klubových družstev ve hře na jamky byl doplněn článek, který říká: „pokud družstvo vědomě nenastupuje s plným počtem hráčů, vzdává se závěrečné dvouhry, to znamená, že vždy musí být obsazena čtyřhra a po ní bezprostředně následující dvouhry“.

Na mistrovství ČR klubových družstev ve hře na rány je dána družstvu možnost mít jednoho náhradníka. Na témže mistrovství je upraven článek řešící případ převisu přihlášek družstev. V případě přihlášení více družstev nad stanovený limit, bude prvním kritériem pro přijetí přihlášky zastoupení jednoho družstva z klubu a pak teprve následně nižší součet hendikepů hráčů družstva.

Jiří Císař, STK ČSGA

Soutěžní řád 2016

4 komentáře k “Soutěžní řád 2016

 1. Dobrý den,
  Na serveru ČGF je již zadán turnaj 24.- 25.5. v Mladé Boleslavi s názvem: ČSGA – KVALIFIKACE DRUŽSTEV, NOMINAČNÍ MASTERSENIOŘI/SENIORKY, OSTATNÍ.

  V kolonce Poplatky je uvedeno (kopíruji):
  VKLAD DO SOUTĚŽE 100,- Kč (v hotovosti za jeden den, 200,- Kč za oba 2 dny)
  GREEN FEE
  Člen ČSGA 700,- Kč za jeden den (za 2 dny 1400,- Kč nutno zaplatit 1. den soutěže = celkem vklad + GF 1600,-Kč)
  Nečlen ČSGA 1000,-Kč za jeden den (za 2 dny 2000,- Kč nutno zaplatit 1. den soutěže = celkem vklad + GF 2200,- Kč)
  Členové GCMB 350,- Kč za jeden den (za 2 dny 700,- Kč nutno zapaltit 1. den soutěže = celkem vklad + GF 900,- Kč)

  V Seznamu příloh je příloha KVALIFIKACE DRUŽSTEV nadepsaná: Kvalifikace družstev žen a mužů pro Mistrovství ČR a Pohár seniorských klubových družstev 2016, nominační turnaj masterseniorů a masterseniorek, Národní senior tour jednotlivců.
  V příloze je uvedeno (kopíruji):
  Poplatky Vklad do soutěže 220,-Kč (za oba dny – platba v hotovosti)
  Fee 1.680,00 Kč
  Vklad i fee je nutné zaplatit za oba dva dny 1.den soutěže

  Tak nevím, ale uvedené částky mi připadají, jako rozporné informace.

  V Seznamu příloh je ještě příloha PROPOZICE nadepsaná: ČSGA NÁRODNÍ SENIOR TOUR propozice.
  V příloze je uvedeno (kopíruji):
  Vítězství a) Národní Senior Tour /NST ČSGA/ zahrnuje všechny jednodenní turnaje, uvedené v kalendáři turnajů ČSGA. Dlouhodobá soutěž vrcholí Grand Finále 26. září v Karlových Varech.

  Znovu jsem si podrobně prostudoval Soutěžní řád na rok 2016, kde je na str. 8 je pod bodem 2. NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA (NST ČSGA), mimo jiné uvedeno:
  4.2.1 Podmínky soutěže
  b/ Národní Senior Tour /NST ČSGA/ zahrnuje všechny jednodenní soutěže kalendáře ČSGA hrané na rány. Dlouhodobá soutěž vrcholí soutěží Grand Finále.

  Tyto informace chápu tak, že tato dvoudenní soutěž musí být zároveň brána jako dvě jednodenní soutěže NST, protože touto soutěží podle Soutěžního řádu na rok 2016 i Propozic NST ČSGA je jen jednodenní soutěž. To znamená, že proto je možné se přihlásit jen na jeden z těchto turnajů a zaplatit vklad a Fee jen za jeden den?

  Ladislav Tyle

 2. Dobrý den,

  děkuji za upozornění, chyba se stala z důvodu vyjednávání ceny až do poslední chvíle, kdy byl turnaj vypsán.

  Byla zjednána náprava v tom smyslu, že v příloze je odkaz na platné ceny v zadání turnaje na stránkách ČGF..

  Co se týče druhého dotazu, tak turnaj je prioritně vypsán jako kvalifikace družstev a nominační pro master seniory/seniorky.

  V případě volné kapacity se mohou soutěže zúčastnit i jednotlivci a aby bylo zadostiučiněno propozicím Národní

  senior tour, bude se pro hráče počítat turnaj zároveň jako dva jednodenní turnaje. Bohužel není technicky možné,

  aby jedni platili pouze za jeden den a druzí za dva … netušíme ze seznamu přihlášených kdo je kdo. Kromě toho po 

  loňské zkušenosti s tímto způsobem placení (každý den zvláštˇ) jsme tuto možnost zcela vyloučili.

  Odpovědˇ zní tedy NE, hrát pouze jeden den v tomto případě nelze.

  Ing.Budinová

 3. K mé odpovědi ještě dodávám, že jeden den hrát lze,
  ale vlastně pouze první den, kdy je nutno zaplatit dny
  dva. To je ale škoda a proto mě tato varianta ani nenapadla.
  L. Budinová

 4. Přeji hezký den.
  Potřeboval bych vysvětlit drobný rozpor, který je v posledním návrhu soutěžního řádu (předpokládám, že je to návrh, neboť jsem nikde nenašel, že by byl schválen konferencí ČSGA jak ukládají stanovy ČSGA).
  V oddílu „ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍ“ se v bodě 2.3. podle způsobu soutěžení soutěže dělí na:
  – jednotlivců, dvojic
  – soutěže družstev
  V Přílohách 2. SOUTĚŽE DRUŽSTEV 2.4. Mistrovství ČR klubových družstev ve hře na rány v bodě 2.4.1. c) se píše: Družstvo tvoří u mužů 5o+ 4 hráči, 65+ 2, u žen 50+ 2, 65+ 2 členové . Družstva
  mohou mít jednoho náhradníka. Za družstvo vždy nastoupí jen předepsaný
  počet hráčů. Všechny výsledky se počítají.
  Mám to chápat tak, že ze čtyř kategorií družstev jsou tři dvoučlenná?
  Trochu nesmysl, nemyslíte?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *