Dělat golf trochu jinak – po 2 letech

Sdělení

Nástup nových pravidel ukončil náš dvouletý experiment, dělat golf trochu jinak, trochu zábavněji, než v rámci striktních pravidel golfu. Cesta, kterou jsme zvolili – vlastní pravidla, užší kategorie a v důsledku toho i méně hráčů v soutěžích, nižší časová náročnost, přehlednost a jednoduchost našich turnajů, zábava, spokojenost se hrou, se ukázala jako vhodná varianta k doplnění možností, jak hrát tuto zajímavou a krásnou hru. Dnes již můžeme hrát uvolněněji, zábavněji i v rámci nových golfových pravidel, naše drobné experimenty, které jsme po dva roky zkoušeli, jsou již uvedeny v pravidlech. Na základě našich zkušeností, i připomínek hráčů, předkládáme v letošní sezóně opět novinku, která může být podkladem a návodem i pro jiné organizátory golfových soutěží, nejen v našem regiónu. Je to pouze doplněk k ohromné nabídce seniorských soutěží: MSG 65+ MAX, formát hry na rány a s úpravou HCP – stableford, série 7 kol během května až října. Motto – Maximální výsledek a maximální spokojenost hráčů

MAX – tajemná zkratka, která vychází z textu pravidla 21.2 Maximální výsledek, které je jednou z novinek pravidel golfu. Podstatou je stanovení maximálního počtu ran stanovených Soutěžním výborem na jamce, v našem případě čtyři nad par. Pravidlo, které jsme si odzkoušeli v minulé sezóně a které je přizpůsobené i pro soutěže na úpravu hendikepu. Nová pravidla ale přináší i další možnosti, které zvyšují spokojenost s vlastní hrou a kterou budeme v našich soutěžích používat. Soutěžní výbor povoluje možnost spustit nový míč v případě, že původní míč je v autu nebo je ztracený, vše se dvěma trestnými ranami. Proč? Obě tyto volby úprav podporují zrychlení a plynulost hry.

ČAS JSOU PENÍZE – základní údaj, dostupnost hřiště. Pro naši soutěž je to okolí Brna a tomu je tomu přizpůsobený výběr hřišť (max 100 km). Čtyři regionální hřiště – cca počet km z Brna, Austerlitz (18 km), Kaskáda (15 km), Kořenec (51 km) a oblíbená Svratka (99 km). Dostupnost hřiště ve spojení s výše uvedeným rčením „Čas jsou peníze“, vyjadřuje postoj člověka k významu a hodnotě času, který musí být pokud možno využit efektivně, nelze věnovat příliš mnoho času zdlouhavým a zbytečným činnostem. Golf, vlastní hra je potěšením, ale další čas s touto činností související, již nemusí být spojen s příjemným prožitkem. Čas přepravy na hřiště, je již dosti často pro někoho zdlouhavá a nezábavná činnost.

MASTER SENIOR GOLF 65+ – všem seniorům je známa určitá nepřehlednost ve věkových kategoriích, kdy hrají senioři od 50 a výše, rozpětí je příliš velké a počet hráčů v určitých soutěžích je velmi vysoký. Kategorií pro vlastní soutěže je značné množství a jsou různá podle mnoha kritérií. Jenom jako příklad uvádím věkové kategorie seniorů, 50+, 55+, 65+, 70+, 75+. V praxi je u některých soutěží až 9 kategorií, v našem případě jsme zvolili optimální číslo 2. Volbou této kategorie, dochází k určitému snížení počtu hráčů v soutěži, ale i tato skutečnost se projevila příznivě, společenská zábava po hře je mírně vyšší.

Je to pouze naše doporučení, které umožní seniorům přibližně fyzicky stejně zdatných si zahrát jednoduchou soutěž podle vlastního výběru a uvážení. Propozice soutěže pochopitelně umožní účast všem seniorům. Číslem 65+, se pouze snažíme vytvořit přibližně rovnocenné podmínky hráčům pro naši společnou zábavu. Drobnost – stále zůstává snaha dodržet princip startovky podle výše HCP, pokud možno bez výjimek. Hra seniorů přibližně stejné výkonnosti přináší mnohdy i více spokojenosti a radosti.

SOUTĚŽ DRUŽSTEV – dobrovolná nadstavba po vzoru Národní Senior Tour ČSGA. V minulosti se víceméně všechny podobné akce setkali s úspěchem. Nám se v loňské sezóně osvědčila. Jsme optimisté, a i v tomto případě předpokládáme rovněž příjemnou, společenskou zábavu spojenou se sportovním soutěžením mužů a žen.

Nepovinné SÁZENÍ – v rámci našeho soutěžení jsme opět zařadili možnost sázení v souladu s pravidly amatérského statusu a jeho dodatku – Zásady ohledně sázek. Sázíme na vlastní výkonnost. Vše podle pravidel, hlavní rysy běžného sázení jsou dodrženy, hráči se mezi sebou znají, sázení je nepovinné a je omezeno na hráče samé, vyhrané peníze pocházejí od hráčů samých a výše sázek nejsou považovány za přehnané. Účelem sázky je zábava, nikoli finanční zisk. Úspěšně jsme tuto možnost sázení podle pravidel golfu vyzkoušeli v loňské sezóně a kupodivu se nám podařilo vzkřísit někdejší hráčskou nebo i klubovou soudržnost, která se vytratila z golfových turnajů s větším počtem hráčů. Krátká pauza nutná k vyhodnocení pořadí a případné rozdělení výher stačí, aby se hráči lépe poznali, utrousili nějaký ten drb nebo vtip, z výhry zaplatili malé pohoštění spoluhráčům a společenský život vzkvétá. 

Celkem pět drobností, nová pravidla, kratší čas přepravy, užší kategorie, soutěž družstev a případné sázení – několik maličkostí, které zcela určitě zvýší spokojenost a radost ze hry hráčů golfu. Podrobnosti, detaily, propozice soutěže, termíny, výsledky jednotlivců i družstev najdete na webové stránce:

http://www.golfbrno.cz/gcb/sportovni-cinnost/seniori

Ne všechny experimenty, které jsme zkoušeli, byly přijaty. Nižší počet jamek, určitá nechuť hráčů k tomuto experimentu a značný odpor klubů. Bez úpravy HCP, přijato příznivě, ale většina seniorů si přeje hrát s úpravou HCP.

Lubomír Voska, GC Brno