Žebříček ČSGA – ČGF 2014

Sdělení Senior tour

Žebříček je sestavován na základě průměrného bodového zisku z jednotlivých kol ve hře na rány. Do výpočtu žebříčku vstupují výsledky všech odehraných kol ze započítávaných turnajů. Podmínkou je odehrání kola na rány, postupným startem, za standardních podmínek, proti známé normě hřiště. Žebříček je sestavován na základě výsledků v daném kalendářním roce.

Do výpočtu vstupují následující hodnoty:

  • UV – uhraný výsledek (počet uhraných ran v daném kole),
  • norma hřiště – CR (course rating) a SR (slope rating),
  • vztažný hendikep – který se rovná 36,
  • VV – vztažný výsledek CR + 36 * SR / 113.

Za uhraný výsledek rovný vztažnému výsledku získává hráč 10 bodů. Každá rána rozdílu je pak ohodnocena jedním bodem (lépe=plus, hůře=mínus), dle vzorce

body = 10 + VV – UV

Bodová hodnota nemůže být záporná, hráč získá nejhůře 0 bodů. Z případně nedokončeného kola se započítává penalizační hodnota 0 bodů. Minimální počet výsledků pro zařazení do žebříčku je alespoň Int(K/2) započítávaných výsledků za započítávané období, kde Int znamená spodní celou část čísla. Ovšem pokud má hráč méně než K započítávaných výsledků (což je K=10), je jako dělitel použito číslo K bez ohledu na počet započítávaných výsledků.

Hodnota K je v průběhu roku proměnlivá a roste. Maximální počet výsledků vstupujících do výpočtu není omezen. Celkový počet hráčových výsledků je označen N. Výběrovým průměrem se rozumí aritmetický průměr M nejlepších bodových zisků. Výsledný průměr se zaokrouhluje na 1 desetinné místo. Žebříčkovou hodnotou je výběrový průměr hráčových bodových výsledků, kde vztah M a N je definován vztahem

M = K + Int((N – K) * 0,5), kde Int znamená spodní celou část čísla.

Následující tabulka dává názorný přehled pro reálně možné hodnoty N (N-M vyjadřuje počet škrtaných hodnot) a K=10 (to je na konci sezóny):

tabulka-n-m

Proměnlivá hodnota K v průběhu sezóny:

DatumKInt(K/2) DatumKInt(K/2)
12. 52121. 7.73
26. 5.314. 8.84
9. 6.4218. 8.94
23. 6.5214. 9.105
7. 7.63

Do hodnocení seniorského žebříčku pro rok 2014 se započítávají všechna kola celostátního kalendáře ČSGA, níže vyjmenované turnaje regionálních tour, Mid soutěže ČGF, předem nahlášené zahraniční turnaje (ME ESGA, ME EGA, případně další).

Z kalendáře ČSGA se započítávají soutěže:

12. - 13. 4.Cihelny2. - 7. 6.Portugalsko ME
29. - 30. 4.Konopiště4. - 5. 6.Mladá Boleslav
6. - 7. 5.Beroun11. - 12. 8.Kravaře
20. - 21. 5.Šilheřovice26. - 28. 8.Karlovy Vary
27. 5.Černý Most1. - 2. 9.Mnich
31. 5. - 1. 6.Svratka13. - 14. 9.Zbraslav

Z jednotlivých regionů se započítávají soutěže:

RegionDatumHřiště
Morava5. 5.Austerlitz
26. 5.Brno-Kaskáda
9. 6.Austerlitz
1. 9. Olomouc
29. 9.Brno-Kaskáda
Slezsko12. 5.Šilheřovice
2. 6.Čeladná
21. 7.Ostravice
11. 8.Kravaře
8. 9.Šilheřovice
Lázeňský26. 5.Sokolov
9. 6.Františkovy Lázně
4. 8.Mariánské Lázně
25. 8.Plzeň-Dýšina
8. 9.Karlovy Vary
Severočeský12. 5.Černý Most
2. 6.Mladá Boleslav
16. 6.Kunětická Hora
28. 7.Nová Amerika
8. 9.Ypsilon
Východočeský28. 4.Kunětická Hora
12. 5.Poděbrady
26. 5.Nová Amerika
9. 6.Myštěves
23. 6.Kořenec
Středočeský26. 5.Beřovice
1. 7.Černý Most
8. 7.Karlštejn
15. 7.Albatros
16. 9.Konopiště D'Este
Jihočeský6. 5.Český Krumlov
20. 5.Hluboká
1. 7.Mnich
22. 7.Český Krumlov
24. 9.Mnich
Podkrušnohorský8. 10.Most

Ke změně hodnocení celoročního seniorského žebříčku došlo zejména z důvodu sjednocení hodnocení nejlepších seniorů ze strany ČGF a ČSGA. Nejlepší senioři pak budou vyhodnoceni na slavnostním večeru českého golfu.

Do výpočtu budou zahrnuty i vybrané regionální soutěže, které si určily regiony. Tím se posílila možnost i pro hráče, kteří hrají převážně regionální soutěže, dostat se do celostátního žebříčku. Pouze Podkrušnohorský region plně nevyužil tuto možnost.

Garantem výpočtu bude ČGF, který výše uvedený bodový systém již řadu let úspěšně používá. ČSGA současně pro jakési porovnání povede v letošním roce svůj žebříček jako dosud. Toto však již bude žebříček neoficiální. Po skončení letošní sezóny provedeme zhodnocení celého modelu a případně upravíme pro následný rok (např. zahrnutí všech regionálních soutěží, které splní požadované podmínky pro hodnocení).

Materiál byl zpracován za pomocí podkladů ČGF a člena výboru pro regiony Jirky Svobody.

Jiří Císař, STK ČSGA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.