J. Nečas odpovídá B. Holubcovi

Sdělení

K diskusnímu příspěvku pana Holubce ze dne 6. 3. 2010:

A. Změna v nominaci mužstva B pro ME CUP

  1. Napřed pravidla z loňského ME v Tatě. V pravidlech tohoto ME v paragrafu B čl.1 se mimo jiné říká… „a team of six players whose handicaps shall not exceed 16.0 (index < or = 16,4 for countries that do apply the EGA Handicap System).” Přeloženo…”mužstvo o šesti hráčích, kteří nesmí mít handicap vyšší než 16,0 (nebo index menší než, nebo rovnající se 16,4 pro země kde se handicapový systém EGA nepoužívá).”  Viz http://www.seniorgolf.hu/rules.php
  2. Trocha historie. Před několika lety jsem se ptal na ME týmů ostatních zemí, jak oni nominují mužstvo B. Některé země používaly stejný systém jako jsme používali my do loňska, jiní systém, který bude u nás použit letos a možná i v budoucnu.
  3. Zdůvodnění. Budeme nominovat hráče podle stejných kriterií, jakých se používá při hodnocení výsledků na ME v CUPu. Podle nominačních tabulek 2009 pro mužstvo B, vytvořených oběma způsoby byly výsledky podobné, 4 jména ze 6 se objevila v obou tabulkách, i když v jiném pořadí. Na našich nominačních turnajích brzy poznáme, kteří hráči jsou schopni dosáhnout nejlepších netto výsledků.
  4. Závěrem. Tento způsob nominace je výborem diskutován již několik let. Je škoda, že k podrobnější diskusi a vyjasnění tohoto bodu na konferenci nedošlo. Mě osobně spíše mrzí, že nejvyšší škrty v rozpočtu se týkají mužstva B, které bylo součástí ME v Čeladné a má velkou zásluhu na  vytvoření finančních rezerv, ze kterých dnes naše asociace čerpá. Kdybych v den konference nebyl musel pozřít tolik prášků proti bolesti zad, tak bych se asi mužstva B zastal. Bohužel jsem to neudělal, demokraticky jsme se rozhodli a musíme s tím žít.

B. Soutěžní řád

    Připomenu Jirkovi Císařovi, aby vyvěsil Soutěžní řád ve finální podobě a zahrnul v.r.

C. Stanovy ČSGA

    Stanovy ČSGA s podpisem Radima Matolína a razítkem MV ČR jsou již naskenovány a jsou součástí našich nových stránek, které jsou momentálně ve vývoji a kde dostanou důstojnější místo ke shlédnutí, jak si to zasluhují.

Jan Nečas, viceprezident ČSGA
Tisknout příspěvek Tisknout příspěvek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.