Pozvánka na konferenci ČSGA 2023

Sdělení

POZVÁNKA
DELEGÁTŮM KLUBŮ NA ŘÁDNOU KONFERENCI ČSGA

Výbor ČSGA zve delegáty klubů ČGF, jejichž členové byli k 31. 12. 2022 členy ČSGA, na

konferenci České seniorské golfové asociace,

která se bude konat v úterý 28. 3. 2023 od 11:00 hod.
v Klubu LÁVKA, Novotného lávka 201/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Platné stanovy ČSGA, jednací a volební řád, kterými se konference řídí, a počty hlasů delegátů jednotlivých klubů jsou na www.csga.cz/dokumenty.

Program konference:

 1. Zahájení, schválení programu konference
 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Zpráva prezidenta o činnosti v roce 2022
 4. Zpráva o hospodaření
 5. Doplňující zprávy členů výboru – členské záležitosti, sportovní činnost
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Volby 2 členů kontrolní komise pro zbytek funkčního období 2022 – 2025 (z kontrolní komise odstoupily Henrieta Martinčová a Hana Pšeničková)
 8. Soutěžní řád pro rok 2023
 9. Plán činnosti na rok 2023
 10. Rozpočet na rok 2023
 11. Diskuse
 12. Usnesení a závěr konference

Materiály pro jednání konference budou zveřejněny na internetových stránkách ČSGA nejpozději 10 dnů před jednáním konference.

Výbor ČSGA vyzývá kluby, jejichž členové jsou členy ČSGA, k podávání návrhů na kandidáty do kontrolní komise v souladu s čl. 2 volebního řádu.

Potvrďte prosím nejpozději týden před konáním konference účast na mail josefsmrt@gmail.com.

Při prezenci na konferenci předložte Mandát delegáta a případné Plné moci k zastupování jiného klubu, pokud vám byly uděleny.

Ing. Oldřich Uher
prezident ČSGA

Přílohy:

Pozvánka na konferenci
Jednací a volební řád konference
Počty hlasů na konferenci
Plná moc (pdf)
Plná moc (doc)
Mandát delegáta (pdf)
Mandát delegáta (doc)
Soutěžní řád ČSGA 2023
Zpráva prezidenta ČSGA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *