Regiony – zpráva o činnosti v r. 2011

Regiony Sdělení

Vedení stávajících šesti regionů odvedlo v roce 2011 skvělou práci při organizaci celkem 67 jednodenních turnajů pro širokou seniorskou základnu. Hrálo se ve všední dny za přijatelné greenfee 500,- Kč a nižší. Ve většině regionů je i rozumný dojezd na hřiště do 80 km, t.j. cca jedna hodina cesty. Za těchto podmínek získávají regionální túry další hráče a jsou oblíbené.

V plánu na rok 2011 byl cíl oživit další 2 regiony a pokusit se maximálně sjednotit herní systém. Při přípravě hracích termínů repesktovat kalendář ČSGA v nejbližší oblasti a na kalendáři spolupracovat se sousedním regionem. V plánu byl ještě požadavek hrát na každém hřišti 2x. Zásluhou Jiřího Steinera vznikl region Severočeský a moje snaha probudit východní Čechy se jeví nadějně. Pro rok 2012 je připraveno 8 regionů. Nevím o nesrovnalostech v regionálních kalendářích. Je pravda, že čím více bude herních dnů, tím méně půjde respektovat jiné kalendáře. Věřím, že dostatek hráčů v regionu dnes již dokáže naplnit i kolizní termín. Vše závisí na systému hry přijatelném pro všechny hráče. Až dojde v regionu k naplnění kapacity hřiště, měli bychom počet kol túry rozšířit. Některé regiony dosud hrají v sezóně na každém hřišti pouze jednou.Zde vidím určitou rezervu a k tomuto problému se ještě vrátím.

V následující tabulce je vidět počet turnajů odehraných v jednotlivých regionech v roce 2011 a turnaje připravené pro sezónu 2012:

Region 2011 2012
Lázeňský 10 11
Podkrušnohorský 8 10
Severočeský 10
Středočeský 17 20
Jihočeský 12 15
Východočeský 8
Slezsko 6 6
Morava 14 16
Celkem 67 96

Ve většině regionů se skutečně podařilo zvýšit počet hracích dnů, což vyjadřují počty kol pro rok 2012. Nově 11 kol ve stávajících a 18 kol ve dvou nových regionech.

Z tabulky vyplývá, že mílovými kroky zvyšují počet hracích kol regiony Jihočeský a Podkrušnohorský. Naopak stagnuje region Lázeňský a Slezský. Morava spolehlivě doplnila volné pondělky v sezóně. Dokážeme hrát i na dvou devítijamkových hřištích ve stejný den. Pomocí dvou nových regionů a navýšení hracích dnů v ostatních regionech se dostáváme pro sezónu 2012 na 96 hracích dní v regionech, což je impozantní nárůst o 43%. Každý měsíc v sezóně budeme hrát 16 seniorských kol.

Vyhodnocení roku 2011 nejde úplně oddělit od úvah do budoucna, vycházejících z dosavadních zkušeností.

Pokud jsme organizátoři na úrovni, měli bychom si se širokou seniorskou základnou a problematikou plných hřišť poradit, abychom nemuseli hráče omezovat buď hendikepem 36, nebo posuvným hendikepem při účasti 120 hráčů. Lepší bude vytvořit pro užší seniorskou výkonnostní špičku podmínky jí vyhovující. Ze zkušenosti vím, že to je 10 -12 kol dle regionu s tím, že do hodnocení uvažujme maximálně 7 – 9 nejlepších kol. Výkonnostní špičce stačí 7 – 9 kol, nebo lépe řečeno více nestihne, protože má i jiné závazky. Třeba nominační dvoudenní Senior Tour a pod.

Na základě našich zkušeností jsme tyto dvě skupiny, širokou seniorskou základnu hrající nejraději Stableford a užší výkonnostní skupinu toužící po hře na rány brutto v rámci jedné túry v regionu Morava oddělili, ale pouze hodnocením a zachovali pro hru na rány brutto menší počet kol. Široká seniorská základna má 16 kol a hraje Stableford s koef. 2/3 v jedné kategorii 0-54. V této části soutěže jsou hodnoceni všichni hráči – i ti, co míč nezvednou. Výkonnostní část má 12 kol výhradně na osmnáctijamkových hřištích a hraje na rány brutto. V obou hodnoceních je bráno 9 nejlepších kol. Obě skupiny jsou nadmíru spokojené. Myslím, že je to cesta pro všechny naše regiony. Prosím udělejte mi radost a přečtěte si propozice Moravy, jsou již delší dobu na webu ČSGA.

Každý pořádný region by měl mít i mistrovství regionu. Situaci jsme vyřešili tak, že dvě kola po sobě následující, uprostřed sezóny byla vypsána jako mistrovství regionu. Zůstává nám úkol z těchto tří soutěží vytvořit nominační kriteria pro navazující soutěže organizované ČSGA jako nadstavba nad regionálními túrami.

První soutěží je utkání s Německem, na které bylo v roce 2011 nominováno 12 hráčů z regionů na základě soutěžního řádu ČSGA. Sestava byla doplněna o 6 hráčů a toto družstvo nad Německem zvítězilo. Hrálo se v Mariánských Lázních o stablefordové body, k plné spokojenosti všech zúčastněných.

Druhou soutěží a vyvrcholením sezóny regionů byl Pohár regionů družstev na Mnichu. Vedení každého regionu sestavilo desetičlenné družstvo mužů a šestičlené družstvo žen. Do soutěže se podařilo začlenit zajímavou hru ve dvojicích a druhý den se hráli jednotlivci. Celkem hrálo 90 hráčů na rány netto, což lépe odpovídalo nevyrovnané úrovni jednotlivých regionů. Tato soutěž do určité míry nahrazuje neexistující Mistrovství ČR klubových družstev na rány. Z Poháru regionů se stala napínavá soutěž. V mužích zvítězil region Slezsko, druhý byl Jihočeský region a třetí Morava. V ženách zvítězil Středočeský region následován Jihočeským regionem a Slezskem. Vítězná družstva si odvezla velké putovní poháry a všichni hráči a hráčky na stupních vítězů obdrželi medaile.

Děkuji všem spolupracovníkům v regionech za odvedené úsilí vytvořit skvělé turnajové dny pro seniory a seniorky v regionu a přeji, aby vám všem vydržela energie i pro novou sezónu.

Ing. Jiří Svoboda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *