MČR klubových družstev – r. 2013 – II. část

Senior tour

Námi navrhovaná dílčí úprava byla přednesena na konferenci delegátů a bohužel zůstala otevřená nebo lépe, nedořešena. Na takovém seskupení nebyl časový prostor k detailnímu seznámení s úpravou, ani k odborné diskusi a úprava je stále ještě v jednání. Jenom jsem nepochopil, kdo se ujme další iniciativy. Protože bylo přítomno pouze cca 20 delegátů, považuji za vhodné seznámit celou členskou seniorskou základnu s tímto návrhem a dalšími okolnostmi jeho vývoje.

Pro pochopení daného problému vybírám několik vět z titulní webové stránky ČSGA, které vlastně popisují, proč se sdružujeme:

[gn_quote style=“1″]Cílem činnosti sdružení je organizování sportovního a společenského života jeho členů a zejména pěstování a rozvíjení golfové hry a její propagace. V příjemném kolektivu spoluhráčů, za zvýhodněné hrací poplatky na seniorských turnajích a v prostředí motivujícím k soutěžení.[/gn_quote]

Plně s těmito myšlenkam i souhlasím a v intencích těchto myšlenek předkládám nový pohled na klubové soutěže družstev v přímé vazbě na náš návrh dílčích změn ve stávajícím systému Mistrovství ČR klubových družstev v jamkové hře, předložený na konferenci delegátů ČSGA.

Návrh zcela zachovává mistrovskou část soutěže, která reprezentuje nejvyšší úroveň, nejvyšší kvalitu seniorského golfu. Tato kvalita je zajištěna relativně uzavřeným a daným počtem soutěžících družstev, v počtu 16 muži a 8 ženy. Po organizační stránce i společenské vše zajištěno na velmi dobré úrovni. Z finančního hlediska čerpá tato soutěž odpovídající, ne příliš vysokou částku z rozpočtu. Bylo upozorněno na určitý nedostatek této soutěže a tím je skutečnost, že nepodporuje tzv. výkonnostní golf, tzn. úroveň hned za reprezentací. Ze stávající kvalifikace postupuje vždy pouze jedno družstvo do uzavřené soutěže a ostatní mají smůlu, nemohou v družstvech soutěžit.

A nyní si představte, že je předkládán způsob, který toto mění. Mistrovská část zůstává zachována (pravděpodobně i ve vyšší kvalitě) a tzv. nemistrovská nebo kvalifikační část umožní pravidelně soutěžit až 16 družstvům mužů a 8 družstvům žen navíc, v přepočtu na jednotlivé hráče rozšíření o 152 soutěžících. A pokud bude zájem, může se v dalším roce 2014 přihlásit dalších až 16 + 8 družstev. A to prosím bez navýšení financí na organizaci nových soutěží, ani koruna navíc. Naopak se očekává příspěvek v řádu tisíců korun do rozpočtu ČSGA ve formě nových ročních příspěvků. Neočekává se ani žádná práce navíc od členů výboru ČSGA, návrh úpravy Soutěžního řádu připravili navrhovatelé.

V návrhu je také zapracována účast „B“ družstev, která v žádném případě nenaruší průběh soutěže a dokonce již stávající soutěžní řád tuto variantu ošetřuje. Nejlépe je uvést praktický příklad: v GC Brno je 190 seniorů–mužů, ale pouze 7 až 8 hráčům je umožněno reprezentovat klub v rámci soutěží ČSGA (od MČR, nominační turnaje, až po pohár regionů). Obdobně tato čísla platí pro ženy, 126 hráček, ale pouze 5 hráček reprezentuje klub. Proč tuto možnost nenabídnout dalším seniorům, kteří mají zájem? Jiný pohled z hlediska snižujícího se počtu hráčů, kteří přispívají do ČSGA: v roce 2008 přispívalo za náš klub 58 golfistů, o dva roky později 49, v roce 2011 pouze 28 hráčů a předpoklad pro rok 2012 14 hráčů i hráček (odhad). Přitom počet evidovaných seniorů v našem klubu trvale roste. Situace v ostatních klubech je podobná. Pokud ČSGA nenabídne prostor pro soutěžení i dalším seniorům, pokles bude trvalý.

Předložili jsme na konferenci delegátů přesný text pro úpravu Soutěžního řádu pro rok 2012. Úprava je velmi jednoduchá, časově nenáročná, vložení jednoho odstavce o dvou větách a vložení jedné věty do jedné opakující se kapitoly. Podklady pro úpravu Soutěžního řádu pro rok 2012 byly předány v textovém souboru. V rámci návrhu byla také předložena přesná pravidla postupu a sestupu družstev v rámci celého systému, která odpovídají běžným normám a zvyklostem v jakémkoliv druhu sportu. V návrhu je uváděno pouze jedno družstvo, sestup, postup. Zde se musím zastavit u přijatého návrhu na konferenci o postupu i sestupu dvou družstev místo jednoho. Zajímavé, že tento návrh předběžně prošel, i když je zcela nesystémový a narušuje stávající 3-denní herní schéma Mistrovství.

Stále nemohu přijít na to, proč není návrh přijímán s nadšením, proč se setkávám spíše s nezájmem, proč nejsem bombardován nedostatky, proč nejsou žádné připomínky, které mohu vyvrátit nebo přijmout. Bohužel nic, bez jakékoliv odezvy. Hledám příčiny, proč tomu tak je. Je to zaměřením činnosti ČSGA pouze na reprezentaci a ostatní mají smůlu? Nechce se mi tomu věřit. Mám příznivou odezvu z klubů Čech i Moravy, o určitém zájmu svědčí i počet stažení návrhu MČR družstev v jamkové hře 2013 na webových stránkách, které se zastavilo na čísle 66. Stále jsem přesvědčen, že se vše podaří, že soutěž Kvalifikace družstev pro mistrovství ČR a Pohár ČR 2013 na Kořenci bude zařazena do soutěžního kalendáře ČSGA 2012 a dílčí úpravy budou zapracovány do Soutěžního řádu 2012. A pokud nebude ta správná vůle a tyto dílčí návrhy neprojdou, nic se neděje, život jde dál.

Tento projekt, nazvěme jej zjednodušeně rozšíření, se přesto uskuteční, ale pouze jako Mistrovství družstev ve hře na rány, bez vazby na stávající soutěž Mistrovství ČR a Pohár ČR ve hře na jamky, bohužel již bez vazby na ČSGA, pouze v rámci ČGF. A to by byla nesmírná škoda. Když jsem se podílel na přípravě prvního ročníku Regionální Senior Tour na Moravě, neměl jsem žádné pochybnosti o jeho budoucnosti. Jsem rovněž přesvědčen, že i tato nová soutěž, která doposud v nabídce seniorů chybí, si také najde místo na slunci. Zvláště, když nabízíme velmi příznivé ceny fee, nový herní formát na golfovém trhu a relativně pro neomezený počet družstev.

A nyní malá rekapitulace. Co se bude hrát v přechodném roce 2012 pokud návrh projde?

  • Kvalifikace Mladá Boleslav v této formě naposledy. Vítězové kvalifikace postupují na Mistrovství ČR, ostatní zúčastněná družstva postupují do Kvalifikace I. Mistrovství ČR a Pohár ČR pro rok 2013.
  • Mistrovství ČR a Pohár ČR 2012, poslední družstvo z Poháru ČR muži sestupuje do Kvalifikace I. Mistrovství ČR a Pohár ČR pro rok 2013, detailně do Poháru ČR II a poslední družstvo z Mistrovství ČR ženy sestupuje do Poháru ČR ženy Kvalifikace I. pro mistrovství ČR a Pohár ČR.
  • Kvalifikace družstev pro mistrovství ČR a Pohár ČR 2013 v termínu 13.-14.6.2012 na Kořenci. Kvalifikace družstev pro mistrovství ČR a Pohár ČR 2013 je dvoudenní soutěž na rány. Vítězové kvalifikace postupují na MČR 2013, ostatní zúčastněná družstva doplní volná místa ve Kvalifikační skupině I. pro rok 2013.

V roce 2013 a dalších by se hrály ve stejné termínu dvě soutěže:

a) Mistrovství ČR a Pohár ČR v tomto formátu a struktuře:

  • Mistrovství ČR muži 8 družstev Austerlitz jamková hra třídenní
  • Pohár ČR I. muži 8 družstev Austerlitz jamková hra třídenní
  • Mistrovství ČR ženy 8 družstev Austerlitz jamková hra třídenní

Herní formát bude zcela stejný, Mistrovství na jamky, tak jako v roce 2011 nebo 2012. Nic se nemění.

b) Kvalifikace I. pro Mistrovství ČR a Pohár ČR (kvalifikace na rány)

  • Pohár ČR II. muži 8 družstev Kořenec na rány dvoudenní
  • Pohár ČR III. muži 8 družstev Kořenec na rány dvoudenní
  • Pohár ČR ženy 8 družstev Kořenec na rány dvoudenní

Po několikaměsíční snaze o prosazení těchto dílčích úprav mi stále chybí jakékoliv konkrétní vyjádření od odpovědných osob ČSGA, ať již souhlasné nebo záporné. Členská základna by si vyjádření určitě zasloužila.

Lubomír Voska

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *