MČR klubových družstev – návrh na r. 2013

Senior tour

Návrh se zabývá úpravou mistrovství ČR seniorských klubových družstev v jamkové hře.

V reakci na příspěvek předsedy STK ČSGA Jirky Císaře, který se zabýval soutěžemi klubových družstev, předkládám členům výboru ČSGA návrh na dílčí úpravu stávajícího modelu mistrovství a jeho případné schválení na konferenci ČSGA. Podstatou návrhu je rozšíření počtu družstev mistrovství v roce 2013 a přechod na otevřený systém, který odpovídá přirozenému vývoji českého seniorského golfu. Počet klubů sdružených v ČGF dosáhl již čísla 164, regionální soutěže jsou naplněny stovkami dychtivých seniorů, ochotných soutěžit.

Návrh plně respektuje stávající formát soutěže, kombinaci jamkové hry a hry na rány, včetně kvalifikace. Kvalifikace opět dodržuje zcela stejný postupový princip jako doposud, ale hraje se pouze jednou a to v roce 2012. Přihlášená družstva kvalifikace vytváří základ druhé výkonnostní skupiny mistrovství, hrané na jiném hřišti. Tento návrh odstraňuje drobnou systémovou chybu ve stávajícím systému mistrovství a tou je sestup z vyšší skupiny a nutnost opětovné účasti v kvalifikaci. Nejlépe je to vhodné ukázat na konkrétním příkladu. V minulém ročníku Mistrovství ČR družstev žen 2011 sestupuje PGC Ostrava, družstvo, které rok předtím stálo na stupních vítězů. Toto družstvo, pokud se chce zúčastnit nového ročníku, musí vyhrát kvalifikaci (což není tak samozřejmé) a teprve poté může opět bojovat o medaile. Pro klub narůstají pochopitelně značné finanční náklady – dvojí výjezd družstva. Navržený systém tuto slabinu eliminuje.

Systém je plně funkční a stabilizovaný, neboť přesně kopíruje stav, který známe z minulých let. Návrh je podáván ve výrazném předstihu před novou sezónou. Předseda STK obdržel tento návrh v červenci 2011, členové výboru ČSGA v prosinci 2011, doplňující vysvětlení bylo podáno počátkem března 2012. Po mimořádné kvalifikaci v červnu je soutěž připravena pro rok 2013 bez jakýchkoliv změn. Upravený model v žádné případě nezvyšuje administrativní náročnost s vazbou na výbor ČSGA, organizační a soutěžní výbor této rozšířené soutěže je schopen vše zvládnout.

V případě podpory výboru ČSGA a schválení konferencí jde v tomto roce pouze o zařazení této soutěže do soutěžního kalendáře ČSGA 2012:

11. – 12. 6. 2012 Kořenec, kvalifikace družstev 2013.

Lubomír Voska

  MČR družstev v jamkové hře 2013 (44,1 KiB, počet stažení: 1 211)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *