1 komentář k “Pozor – změny termínů

 1. V „Kalendáři aktivit k volbám presidenta a členů výboru ČSGA na výroční konferenci“ zveřejněném dne 7.1.2011 bylo mj. uvedeno:
  „ Do 11. 2. bude na webových stránkách ČSGA zveřejněna výroční zpráva presidenta a výboru ČSGA.“

  Ve sdělení nazvaném „Zpoždění zprávy a posun konference“ z 14.2.2011 bylo uvedeno:
  „Výroční zpráva za rok 2010 a plán na rok 2011 jsou zpožděny, protože není ještě uzavřeno účetnictví za minulý rok. Doufám, že vše se vyřeší do konce tohoto týdne.“

  Žádné jiné novější sdělení, ani písemné materiály jsem na internetových stránkách ČSGA nenašel.

  Dovoluji si citovat z Jednacího řádu konference delegátů ČSGA, článek 2. Příprava zasedání konference:
  „(4) Výbor zabezpečí, aby písemné materiály na zasedání byly zveřejněny nejpozději 10 dnů před termínem zasedání na internetových stránkách ČSGA.
  (6) O místě, době a navrženém programu zasedání konference informuje výbor pozvánkou, doručenou do sídla golfových klubů jejichž členem je alespoň jeden senior ČSGA. Výbor odpovídá za doručení pozvánek způsobem určeným stanovami.“,
  a z odst. 1., čl. VI. Stanov ČSGA:
  „Konferenci svolává výbor ČSGA zveřejněním pozvánky elektronickou cestou na internetových stránkách ČSGA, dále zasláním pozvánky e-mailem adresovaným na poslední výboru známé e-adresy důvěrníků klubů a to nejpozději do 30-ti dnů před termínem konání konference.“

  To se zpráva o činnosti za rok 2010, plán činnosti na rok 2011, zpráva o hospodaření za rok 2010, rozpočet na rok 2011 a soutěžní řád na rok 2011 na březnové konferenci nebudou projednávat a schvalovat ?

  Ladislav Tyle

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *