Seniorská jamková devítka KOVO 2013

Morava

Připravili jsme pro Vás opět celoroční soutěž ve hře na jamky, dvoukolovou jako v roce minulém. Soutěž je vypsána pro muže. Soutěž je postavena na dobrovolnosti, tj. každý zájemce o účast v soutěži deklaruje svojí přihláškou jednoznačný zájem sehrát plný počet zápasů v obou kolech a současně se zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí, aby se dohodl se svými potenciálními soupeři na oboustranně přijatelných termínech a podmínkách sehrání vzájemných zápasů.

Obě strany vzájemného zápasu jsou stejnou měrou zodpovědné za ohlášení výsledku zápasu (odevzdáním podepsané score karty na recepci klubu nebo e-mailem na adresu kubak@medata.cz) a to i v případě, že k sehrání zápasu v termínu příslušného kola nedošlo. V takovém případě jsou účastníci zápasu, který nebyl sehrán nebo dokončen povinni oznámit na jakém výsledku se dohodli – možnosti darování zápasu v soupeřův prospěch podle Golfových pravidel, článek 2.4.

Pozor, soutěž je časově dosti náročná, předpokládaný počet zápasů je cca 8 – 10 za jedno kolo, podle počtu přihlášených. Pečlivě zvažte přihlášku.

Přihlášky se jménem, telefonem a e-mailem zaslat na kubak@medata.cz nejpozději do 14.4.2013!

Propozice soutěže