Zprávy o ČSGA v r. 2022 a 2023

Sportovní kalendář v roce 2022 jsme plně realizovali. V plánu naší činnosti bylo celkem 45 nejrůznějších typů soutěží. Ve vlastní organizaci jsme z toho provedli celkem 38 soutěží. Tedy činnost velmi bohatá a náročná pro hráče a především pro organizátory mnoha soutěží. Předseda STK ČSGA Jiří Císař překládá zprávu o činnosti v roce 2022, a zpPokračuje…

Pozvánka na konferenci ČSGA 2023

POZVÁNKA DELEGÁTŮM KLUBŮ NA ŘÁDNOU KONFERENCI ČSGA Výbor ČSGA zve delegáty klubů ČGF, jejichž členové byli k 31. 12. 2022 členy ČSGA, na konferenci České seniorské golfové asociace, která se bude konat v úterý 28. 3. 2023 od 11:00 hod. v Klubu LÁVKA, Novotného lávka 201/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město Platné stanovy ČSGA, jednací a volební řád, kterými se Pokračuje…

Zemřel Tomáš Stöckel

Dne 14. února 2023 ve věku 69 let zemřel pan Tomáš Stöckel. Tomáš byl provozovatelem golfového hřiště Benátky nad Jizerou a úzce spolupracoval s naší golfovou asociací. Byl to přátelský a upřímný člověk, na kterého budeme s úctou vzpomínat.   Budiž ČEST JEHO PAMÁTCE! Pokračuje…