Nová kontrolní komise ČSGA

Kandidáti přítomní na Konferenci ČSGA schválili všemi hlasy i pro další funkční období dosavadní počet členů výboru. Za kandidáty do kontrolní komise byly členy výboru navrženy dosavadní členky KK. Na konferenci potvrdila souhlas s kandidaturou Henrieta Martinčová, kandidaturu odmítly Luďka Kvízová a Zuzana Trunečková. Členové výboru poté navrhli za kandidátPokračuje…

Mezinárodní soutěže družstev žen 2022

Zveřejňujeme informace týkající se dvou mezinárodních soutěží ženských  družstev v roce 2022: Marisa Sgaravatti Trophy se bude hrát ve dnech 4. – 8. 7. 2022 a Masters Team Championship ve dnech 4. – 7. 7. 2022, obě na hřišti Golf and Country Club Bonmont ve Švýcarsku. Marisa Sgaravatti je určena pro hráčky věkové kategorie 50+ s hcp vyšším než 5,0 a Masters Pokračuje…

Soutěžní řád ČSGA 2022

Soutěžní řád platný pro rok 2021 byl upraven v několika bodech níže uvedených dle označení, které je shodné se současně platným SŘ. 2.5. Motorová vozidla Zde je upraveno a zpřesněno použití motorového vozidla. 2.7. Mobilní telefony Upřesněno použití mobilního telefonu. 3.2. Národní senior tour 3.2.3. Soutěž se hraje v kategoriích: senioři Pokračuje…