Soutěžní řád ČSGA 2022

Soutěžní řád platný pro rok 2021 byl upraven v několika bodech níže uvedených dle označení, které je shodné se současně platným SŘ. 2.5. Motorová vozidla Zde je upraveno a zpřesněno použití motorového vozidla. 2.7. Mobilní telefony Upřesněno použití mobilního telefonu. 3.2. Národní senior tour 3.2.3. Soutěž se hraje v kategoriích: senioři Pokračuje

Ohlédnutí za r. 2021

Soutěže ČSGA v roce 2021 Sportovní činnost v roce 2021 byla opět ovlivněna kovidem. Museli jsme zčásti upravit plán soutěží. Zrušeny byly soutěže především na začátku sezony. Můžeme však říci, že jsme situaci zvládli, což dokazuje naše pestrá činnost. Nominační soutěže Nominační soutěže nebyly hrány. ESGA zrušila plánovaná ME družstev mužů ve Pokračuje