MČR a PČR družstev na jamky 2023

Kvalifikace družstev 15. – 16. května v Beřovicích umožnila dokončit nasazení družstev v obou soutěžích. Do MČR družstev žen se vrací GC Poděbrady stejně jako družstvo mužů do Poháru. Druhý tým mužů, který se prosadil po odstoupení RGCML je GC Nová Bystřice. Všem postupujícím blahopřejeme k úspěchu. Zároveň upozorňujeme, že blížící se termín podánPokračuje

MČR a Pohár družstev na jamky 2023

Všechna družstva, která měla zajištěnou účast v roce 2023 na MČR nebo v Poháru ČR ve hře na jamky, reagovala a poslala své přihlášky. Došlo však k velkému překvapení, když senioři RGC Mariánské Lázně své družstvo nepostavili. Tento jeden z nejstarších klubů v ČR nám bude v soutěži určitě chybět. Zároveň přejeme mariánskolázeňským seniorům brzký návrPokračuje

Přihlášky na MČR a PČR družstev na jamky 2023

Blíží se termín přihlášek družstev pro MČR a Pohár ČR družstev ve hře na jamky, který je stanoven na 4. 5. 2023. Vlastní mistrovství se odehraje již po čtrnácté 12. – 14. června na resortu Austerlitz. Předtím se hraje kvalifikace družstev na uvolněná místa po sestupujících a to 15. – 16. května v Beřovicích. Na mistrovství postupují jen vítězové kvalifPokračuje

Golfová sezóna 2023 zahajuje

Současné počasí moc nenapovídá o možnosti golfové hry, ale věřme, že do zahájení celoroční soutěže NST dne 10. dubna v Benátkách bude vše jinak. Národní Senior Tour má v letošním ročníku celkem 24 jednodenních soutěží. Vrcholem celého seriálu je pak Grand Finále NST v Berouně, kde bude celé dlouhodobé turné vyhodnoceno. Jedinou podmínkou pro možnost zařaPokračuje

Zprávy o ČSGA v r. 2022 a 2023

Sportovní kalendář v roce 2022 jsme plně realizovali. V plánu naší činnosti bylo celkem 45 nejrůznějších typů soutěží. Ve vlastní organizaci jsme z toho provedli celkem 38 soutěží. Tedy činnost velmi bohatá a náročná pro hráče a především pro organizátory mnoha soutěží. Předseda STK ČSGA Jiří Císař překládá zprávu o činnosti v roce 2022, a zpPokračuje

Ohlédnutí za MČR a PČR družstev

Večer, před prvním odpalem soutěže následující den v 7.30 hod, bylo mistrovství zahájeno společnou schůzkou kapitánů všech 24 družstev. Předmětem porady je vždy seznámení s organizací mistrovství, upozornění na některé z regulí soutěže a místní pravidla. Soutěž zahájilo utkání družstev seniorek loňských mistryň GC Poděbrady a nováčka soutěže GC BeřPokračuje