Karlštejn

Turnaj RST Plzeň

Datum konání:13. 07. 2020 (Po)
Druh turnaje:

Odkaz na www:Hřiště
Odkaz na:Propozice, příp. výsledky turnaje


Adresa místa konání:
Zatím není známa...
... informace bude včas doplněna (doufejme)