Please or Registrovat to create posts and topics.

Návrh na změnu soutěžního řádu České seniorské golfové asociace.

Vzhledem k tomu, že se na letošním MČR družstev seniorů v jamkové hře objevilo několik sporných situací navrhuji, abychom změnili soutěžní řád ČSGA v těchto bodech:

2. SOUTĚŽE DRUŽSTEV

2.2 Podmínky účasti družstva

d) počet hráčů v družstvu s nedomovským členstvím omezit na:
max.1 hráče v MČR družstev žen – (2 hráčky jsou už polovina hrajícího družstva )

f) ve všech soutěžích družstev ČSGA platí, že členem klubového družstva
může být hráč, který má k 30. dubnu daného kalendářního roku vedenou
platnou registraci nejméně dva roky v daném klubu – ( jde o to zamezit
účelovým přestupům a neumožnit tak některým hráčům hrát „dle potřeby“
každý rok za jiný klub)

2.3.2 Systém hry MČR sen. klubových družstev ve hře na jamky

j) Nejpozději do 19. hodin dne, který předchází soutěžnímu kolu, musí kapitáni odevzdat sestavy hráčů (hráček) pro čtyřhru a dvouhry.
Kapitán samozřejmě může ze závažných zdravotních důvodů nahradit jednoho hráče sestavy náhradníkem, avšak musí o tom včas informovat kromě soutěžního výboru i kapitána soupeřů, aby oba kapitáni měli možnost napsat novou soupisku utkání.
(Zamezí se tomu, aby si kapitán jako náhradníka ponechal kvalitnějšího hráče, kterého pak nasadí, podle potřeby tam, kde to pro něho bude výhodnější. )

S pozdravem

Vlasta Peterková, kapitánka GCKVA