Navigace fóra - nacházíte se zde:DiskuseNázory a připomínkyInfo presidenta
Please or Registrovat to create posts and topics.

Info presidenta

Vážení sportovní přátelé,

dovolte mi informovat Vás o činnosti výboru v uplynulém období a poskytnout informace o blízké budoucnosti. Nejprve bych chtěl Vám všem popřál hezkou hru po čas letní sezóny a také příjemnou dovolenou, pokud se na ni ještě chystáte.

Nyní tedy k informacím. Již na volebním sněmu jsem avizoval, že jsem velmi vytíženým člověkem a bude chvilku trvat, než se mi podaří vše skloubit a dostat také golf do mého kalendáře. Plánuji svůj čas s více než půlročním předstihem včetně víkendů a bylo proto pro mne velmi obtížné se doposud uvolňovat na některé golfové akce. To není omluva, ale bohužel fakt, se kterým jsem se musel nejen sám vyrovnat. Nyní se situace lepší a daří se mi zabudovávat do plánu stále více golfových pracovních termínů.O tom později.

V uplynulém období jsme provedli některé administrativní úkony, které vzešly ze změny v obsazení výboru (banka, přístupová práva, příprava činnosti kanceláře, nové logo apod.). Prvním krokem bylo navázání vztahu s ČGF a normalizace vztahu mezi ČGF a ČSGA. Vrcholné schůzky se účastnil president ČGF, generální sekretář a pan Vopička za ČGF a za ČSGA moje osoba a pan vícepresident. Výsledek hodnotím velmi pozitivně, vedle projednání způsobu spolupráce jsme vyřešili přístup k pořádání MM ČR v Karlových Varech včetně kompetencí. To se mi jeví jako klíčový bod, neboť do té doby byla tato záležitost tak trochu “na vodě”. Výbor ČSGA zasedal při příležitosti turnaje na Kaskádách a projednal zabezpečení reprezentace na vrcholných turnajích sezóny dle předběžného návrhu. Zde bych chtěl základnu informovat o tom, že jsem se rozhodl nezasahovat do stávajícího systému vypsání soutěží v této sezóně. K tomu dojde až po sezóně a načerpání informací a zkušeností, které bych rád využil při nastavování parametrů pro další rok či roky. Rád bych vytvořil poradní orgán pro výbor, který by přenášel a vydiskutovával informace pro nastavení systémových změn. Myslím, že bychom měli po vnitřní diskusi zcela jasně vymezit pravidla pro nominace pro repre včetně případů odstoupení, náhradních nominací apod. nejen pro ME, ale i např. pro Monarchy Trophy, dále nastavení Senior Tour, poměr jednodenních a dvoudenních turnajů, finanční náročnost, dále také případnou změnu pojetí MČR družstev (liga), či jiná témata. S některými z Vás jsem o těchto věcech již hovořil např. po turnaji v Berouně a jsem připraven vnímat všechny podnětné názory k seniorskému golfu. Prosím tedy všechny, kdo by nám v tomto duchu chtěli pomoci o přihlášení se na mailu kanceláře, viz níže.

Dále jsme věnovali poměrně značné a hektické úsilí pro přípravu MM ČR, důstojné zajištění reprezentace na ME ESGA v Bratislavě a organizačnímu zabezpečení mezistátního zápasu ČR-SRN v Mariánkách. Jak to tedy je a bude pro letošní sezónu :

Reprezentační družstvo žen dostalo uhrazenu leteckou přepravu na turnaj do Paříže.
Na konci minulého týdne jsem obdržel nominaci na ME ESGA pro tým A a B. Zde bude hrazeno celé reprezentaci kompletně fee(á 360,-EUR) a ubytování v oficiálním Hotelu Chopin. Prozatím nejsme schopni řešit centrálně dopravu, ale věřím, že i toto se v čase zlepší. První poloviny ME se za ČSGA také zúčastní president a vícepresident, především pro jednání sněmu ESGA, do té doby se přihlásíme ke kandidatuře na ME v budoucím období po roce 2015. Zde bychom rádi využili zkušeností a kontaktů minulého presidenta ČSGA, pana Matolína. Podrobnější informace obdrží nominovaní reprezentanti mailem. Zde prosím opět, aby se nám co nejrychleji ozvali na mail kanceláře, neb máme pouze čísla na mobil a to ještě ne u všech. Budeme je samozřejmě koncem tohoto týdne telefonicky kontaktovat. Jsme sice pod časovým tlakem, ale věřím, že se nám do ME podaří zajistit také oficiální oblečení. Podrobnosti opět přímo na mailové kontakty. Pro mezinárodní utkání s Německem budou opět náklady pro reprezentanty hrazeny ČSGA, bydlet budeme přímo na hřišti v Hotelu Morris, kde bude také v úterý zajištěn Gala Dinner z naší strany.

Při svém nástupu jsem také uvedl, že dám v průběhu sezóny do provozu kancelář, která bude potřeby ČSGA zajišťovat dovnitř i vně. Toto nastává a od středy bude prozatím vyřizovat agendu moje asistentka paní Pánková a od podzimu již stabilní nová pracovnice. Zde musím bohužel konstatovat, že původně zamýšlená asistentka pro sekretariát se rozhodla nabídku tento týden odmítnou a k prvnímu srpnu bohužel nenastoupí. Nicméně slib držím a agenda kanceláře bude k srpnu v provozu.

Adresa: Kancelář ČSGA, U tělocvičny 231, Liberec 30, 463 11

Kontakt: od 28/7/2011
paní Jitka Pánková, tel. kancelář po-pá 485 104 897, mobil 737 222 483
mail office@csga.cz

Pro budoucí období budeme vydávat Newsletter a to zpravidla čtvrtletně, abychom mohli základnu pravidelně informovat o běhu asociace. Zde prosím, i když některé kontakty máme, o zaslání aktuálních mailů, čísel telefonu a jména kontaktních osob za kluby,hřiště apod. Budeme tvořit nové, živé databáze pro komunikaci s Vámi. Za to již předem děkuji.

Můj program na nadcházející období zahrnuje následující výjezdy :

Budu se snažit minimálně na jeden den navštívit Monarchy Trophy, dále jak bylo již řečeno spolu s kolegou Žáčkem se účastním jednání při ME ESGA út-st, samozřejmostí je moje účast na MM ČR ve Varech a na utkání se SRN. V srpnu také proběhne zasedání výboru, stejně tak v září a to u příležitosti uvedených turnajů.

Závěrem bych se chtěl omluvit za některé věci, které se staly a bohužel vrhly trochu špatného světla na naši prozatím tak trochu latentní práci. Osobně se omlouvám za to, byť jsem se snažil uspořádat čas a účastnit se osobně mistrovství družstev ve Slavkově, že jsem se nemohl dostavit. To se mi doufám již nestane, neboť si budoucí termíny již pevně dávám do kalendáře. Druhou věcí je vyhlášení výsledků některých turnajů, jako např. Konopiště. Zde jsem v tom trochu nevinně, i když i za to se hráčům velmi omlouvám. Domníval jsem se, že při organizaci na Senior Tour je jasně dáno, jak toto vše probíhá, organizátor, výběr poplatku, předání cen… Netušil jsem, že tento systém automaticky nefunguje tak, jak mám zkušenost z jiného sportu. Zde opět opakuji, že jsem pro letošek nechtěl do těchto vztahů na základě nedostatku informací a vlastních zkušeností vstupovat, abych nechtěně nezpůsobil nějaký chaoz. Je to pro mne nová informace a pro příští sezónu bude v termínové listině dána nejen moje přímá účast na některých turnajích pro závěrečné vyhodnocení, ale i účast pana vícepresidenta či ostatních členů výboru tak, aby bylo zakončení turnajů důstojné. Je to pro mne nová zkušenost, o to více je mi jasné, že ČSGA musí mít od příští sezóny některé systémové věci pod plnou kontrolou. Senior Tour, mistrovství družstev apod. bude mít jasná organizační pravidla pro obě strany, tedy majitele práv ČSGA na straně jedné a pořadatele na straně druhé s jasným konceptem profesionální organizace turnajů, abychom vytvořili nejen produkt pro marketing, ale i hodnotnou sportovní i společenskou úroveň pro naše členy. Zde si dovolím ještě jednu vysvětlující informaci, co se týká reprezentace. Počínaje letoškem se budeme snažit, stejně tak jak jsem naznačil u Senior Tour, začít budovat produkt státní reprezentace, abychom jej mohly již v blízké budoucnosti využít pro marketing a podporu z veřejného sektoru. Nyní musíme trochu investovat a dát reprezentaci vnější formu, abychom mohli býti záhy ekonomicky úspěšní. Budu velice rád, když nám v tom svojí komunikací s kanceláří a názory pomůžete. Za to také předem děkuji. Na druhé straně Vám mohu sdělit, že jsem zde pro Vás a časově se již mohu golfu lépe věnovat.

S přáním hezkých zážitků při golfu a pozdravem

Rostislav Jozífek