- ČSGA - https://www.csga.cz -

Konference ČSGA 2015

Prezident ČSGA zve na konferenci delegátů ČSGA, která se bude konat

21. března 2015 od 12:00 hodin v Praze
Místo konání: budova Erpetu, školicí středisko.

Pro účastníky konference, kteří přijedou vlastním autem, je parkování zdarma z druhé strany od fotbalového hřiště (nikoliv přední parkoviště se závorou).

Zároveň proběhne od 8 hodin turnaj na simulátorech. Zájemkyně se mohou přihlásit u Lenky Budinové, zájemci u Ctirada Matějky. Turnajové fee zahrnuje oběd. Reprezentanti mají přednost, zároveň probereme organizaci jejich výjezdů.

Vstup na konferenci je možný i pro nedelegáty bez hlasovacího práva.

Podrobnosti v textu pozvánky.

Dokumenty ke konferenci:

Počty členů ČSGA v klubech – určují počty hlasů delegátů z klubů
Rozpočet ČSGA na rok 2014 – plán
Rozpočet ČSGA na rok 2014 – vyhodnocení
Rozpočet ČSGA na rok 2015 – plán
Soutěžní řád ČSGA 2015 (návrh)

Po konferenci:

Zpráva prezidenta za rok 2014
Zpráva revizní komise
Zpráva STK ČSGA
Zpráva za regiony 2014
Výsledky reprezentace master seniorů
Zápis z konference 21. 3. 2015
Usnesení konference
Soutěžní řád ČSGA

6 Comments (Open | Close)

6 Comments To "Konference ČSGA 2015"

#1 Comment By krystof koch On 15. února 2015 @ 14:45

Ok,přijedu.

#2 Comment By Jiří Steiner On 17. března 2015 @ 16:46

Jenom drobná poznámka k tabulce „Počty členů ČSGA v klubech. Klub s číslem 102 není GC Liberec (ten má číslo 053), ale GC Golfcentrum Liberec.

#3 Comment By Josef Smrt On 18. března 2015 @ 11:21

Mám několik připomínek k návrhu soutěžního řádu ČSGA 2015 v částech, týkajících se soutěží družstev na rány:
1. Body 5.4. a 5.5. by měly být spojeny, návrh chápu tak, že letos by se mělo ještě hrát pod názvem Českomoravský pohár a od příštího roku by to mělo být Mistrovství ČR družstev na rány. Pokud je každé pod samostatným bodem, dělá to dojem že jde o 2 různé soutěže pořádané každoročně.
2. Navrhuji:
– buď upravit počty hráčů na 5 u seniorů/seniorek a na 3 v kategoriích master a započítávat 4, resp. 2 nejlepší výsledky, oba dny jen jednotlivci
– nebo upravit počty hráčů na 6 u seniorů/seniorek a na 4 v kategoriích master a započítávat 2, resp. 1 nejlepší výsledek ve fourballech a  5, resp. 3 nejlepší výsledky v jednotlivcích. V kategoriích master bych pak povolil 2 nedomovské hráče.
Škrtání nejhoršího výsledku se používá ve všech soutěžích družstev na rány jak v ČGF, tak v evropských soutěžích, odpadá problém co s náhradníky (pustit hrát mimo soutěž nebo hrát nebudou?).
3. Jak se došlo k počtu 38 družstev při struktuře 10+5+10+5 ? Nebo se úpraví struktura podle počtu přihlášek?

#4 Comment By Lubomír Voska On 19. března 2015 @ 10:02

Předkládám 2 zásadní připomínky k návrhu Soutěžního řádu 2015 (dále jen SŘ).

1) Článek 5.4. ČESKOMORAVSKÝ POHÁR Soutěžního řádu. Českomoravský pohár – pomalu již tradiční soutěž, v roce 2015 již čtvrtý ročník. Tuto nemistrovskou soutěž plánuje a na server ČGF zadává od roku 2012 klub ČGF podle HRACÍHO ŘÁDU ČGF čl. 2.2.1.1, je organizován jako veřejný turnaj, otevřený pro 8 000 seniorů v ČR podle čl. 3.2.1, jako soutěž více klubů čl. 4.2.2. Není to výběrová soutěž, není podmíněna členstvím v jakémkoliv spolku, ani v ČSGA, účast je omezena pouze členstvím v ČGF. soutěž neorganizuje (neplánuje, nepověřuje a nezadává) ČSGA. Výbor ČSGA byl již o této skutečnosti informován.

Návrh – vyškrtnout čl. 5.4 z návrhu Soutěžního řádu 2015 a  upravit text SŘ 2015 podle této změny.

2) Návrh SŘ obsahuje dalších 7 závad, jejichž odstranění nelze provést do termínu konání konference a zde není prostor pro specifikaci.

Návrh – připravit zodpovědně návrh SŘ pro rok 2016.

#5 Comment By Petr Vacek On 20. března 2015 @ 20:08

Soutěžní řád doporučuji neprojednávat. Navrhuji zaúkolovat představenstvo či vytvořit komisi na vypracování nových stanov, které budou naplňovat občanský zákoník, z.č. 89/2012 sb.
K čl. příspěvkům – neměnit do nových stanov.

#6 Comment By Pavla Pribylova On 23. března 2015 @ 20:56

V tabulce rozpočtu na rok 2015 je chyba v součtu nákladů u turnaje mužů v Lucembursku, konaném od 10.8.
Do celkových nákladů na turnaj je započítáno fee 4x místo 2x.
Náklady jsou ve skutečnosti poloviční.