- ČSGA - https://www.csga.cz -

MČR družstev na rány 2019

Mistrovství ČR seniorských družstev na rány se uskutečnilo ve dnech 26. a 27. 8. 2019 na hřišti Kunětická Hora. Přihlásilo se celkem 15 družstev seniorů 50+, 11 družstev master seniorů 65+, 2 družstva super master seniorů 75+, 16 družstev seniorek 50+ (jedno družstvo nakonec nestartovalo) a 2 družstva master seniorek 65+, což bylo přesně na limitu počtu hráčů podle soutěžního řádu ČSGA.

Velmi obtížné hřiště s 97 bunkry a délkou 5868 m ze žlutých a 5496 m z červených odpališť bylo velmi dobře připravené, za což patří dík celému týmu manažera hřiště Michala Voigtse. O obtížnosti hřiště svědčí mimo jiné to, že druhý den, kdy se hrály singly, nikdo až na jednoho hráče nesnižoval HCP a ve výsledku se nikomu ani HCP nezvyšoval.

Mistry ČR se stali muži GK Líšnice v kategoriích 50+ a 65+, muži GC Brno v kategorii 75+, ženy GC Hodkovičky v kategorii 50+  a ženy GK Botanika v kategorii 65+.

Výsledky mistrovství jsou zde.

8 Comments (Open | Close)

8 Comments To "MČR družstev na rány 2019"

#1 Comment By Pavel Theodor On 30. srpna 2019 @ 21:25

Je proti všem sportovním zvyklostem, že jedna dvojice je hodnocena ve dvou kategoriích!!! Vůbec tím nechci snižovat jejich výkon, ale systémově je to „NESMYSL“ a „PROTI DUCHU HRY a SOTŤĚŽE“ ! Dvojice Foldin – Rejchrt byla totiž hodnocena jako součást družstva v kategorii 50+ a současně jako družstvo vyhrála kategorii 65+!!!

#2 Comment By Lubomír Voska On 6. září 2019 @ 11:38

Sportovní zvyklosti – komentář Pavla Theodora, který upozorňuje na určité systémové chyby v propozicích. Hraje se podle Soutěžního řádu ČSGA. Platný SŘ, „každý hráč může v daném kalendářním roce hrát pouze za jedno družstvo jednoho klubu“. Rozpis soutěže uvádí, „hráč družstva mužů 65+ nebo 75+ může být současně členem družstva mužů 50+“. Co platí? Vyjádří se soutěžní výbor k tomuto problému?

#3 Comment By Josef Smrt On 6. září 2019 @ 14:44

Luboši,
vždy platí to, co je uvedeno ve vypsání turnaje na serveru ČGF. Tvoje citace ze SŘ je ze vzorového rozpisu soutěží, který je návodem, nikoliv předpisem, jak vypsat turnaj, a má na mysli to, že hráč nemůže např. v jedné soutěži startovat za domovský klub a v jiné hostovat za jiný klub, nebo že hráč A-družstva v jamkovce nemůže startovat za B-družstvo v kvalifikaci.
Jinak všechny připomínky budou zváženy při revizi soutěžního řádu před příští sezónou.

#4 Comment By Pavel Theodor On 9. září 2019 @ 13:31

Soutěžní řád je jinde (včetně rozpisu soutěží v basketu, hokeji, fotbale atd) striktní „kuchařka“ o tom jaké jsou soutěže a za jakých podmínek se hrají!!! Nikoliv pouhý návod! Pokud je to v ČSGA jinak, tak se nemusí ani zveřejňovat, protože budou platit až propozice konkrétního turnaje na serveru ČGF…

#5 Comment By Pavel Theodor On 30. srpna 2019 @ 21:33

Bohužel je i zcela „zmatené“ hodnocení druhého kola, kde jediný hráč zlepšoval, pět udrželo svůj HCP, a zbytek měl zhoršovat. Tím došlo k vyhodnocení turnaje jako „hraný za obtížných podmínek“ a nikdo nezhoršoval.

#6 Comment By Franta Foldin On 31. srpna 2019 @ 23:25

Nejdříve ti odpovím na druhou tvojí otázku ( až budu mít náladu odpovím ti i na první otázku).Jenom se podívej na výsledky klubového mistrovství GC Konopiště – hlavně buď v klidu ,zde jsem byl dokonce hodnocen ve třech!!! kategoriích a nikdo se nad tím nepozastavil !!! Naopak!!!!
A teď k druhému dnu. Nechápu ,proč zmatené, když se odehrálo celkem v pokoji. Vrháš špatné světlo na organizátory a všechny ,kdo tento turnaj organizoval.Ale zároveň urážíš i hráče,kteří dle tvého názoru hráli „zmateně“
Že ty jsi nezhoršoval je hezký (ale zapomínáš ,že jsi domácí a hřiště znáš lépe než ostatní ).
Že hřiště je těžké,to víme všichni, málokdo ho zná a ke všemu ještě foukalo .A určitě existuje pravidlo,kdy se nemusí zhoršovat, jinak by nebylo použito. Dle mého úsudku, to dokonce vyhodnotí sám počítač.Z toho je vidět ,že hřiště je opravdu těžké , když i domácí hráči hráli pod své možnosti. Můžeš se obrátit na ČGF a podat protest. Většině hráčů ta desetina zhoršeni , by asi nevadila. Já si chodím zahrát pro radost a když se zhorší ,tak se zhorší. Zkus to taky a pak tě nerozčílí , že ostatní nezhoršili. Nikdo ti nechtěl ublížit,když ostatní nezhoršovali. Přej a bude ti přáno.
Bylo by hezké ,kdyby jsi se omluvil za to „zmatené“ aspoň organizátorům.
měj se hezky Franta Foldin

#7 Comment By Pavel Theodor On 1. září 2019 @ 13:56

1) Prostě jsem si dovolil vyslovit svůj názor, že hodnotit hráče ve více DRUŽSTVECH při jedné soutěži je nesportovní.

2)Připomínka ke „ZMATENÉMU“ hodnocení druhého kola se týkala vyloženě hodnotícího článku ČSGA – viz. výše, autor j.Smrt, nikoliv soutěže, hřiště a snižování/nesnižování!!! Velmi mě mrzí, že jsi můj příspěvek vzal natolik osobně, že jsi ho odmítl pochopit… Jenom jsem se snažil „PŘELOŽIT“ do pochopitelné formy článek autora…
Hezkou hru!

#8 Comment By Orel On 2. září 2019 @ 19:24

Ahoj chlapci. Nemá cenu se nějak navzájem masírovat. Je ale potřeba vždy dát do propozice jasné vymezení kategorií, zvlášť když jde o soutěž družstev a takzv.mistrovství republiky. Potom se předejde nedorozumněním- Možná to tam bylo nevím. Hlavně hodně zdraví a buďte v pohodě.