- ČSGA - http://www.csga.cz -

Zemřel pan Radim Matolín

Oznamujeme všem smutnou zprávu: 24. listopadu 2016 nás ve věku 87 let opustil

pan Radim Matolín. uo-radim-matolin

V letech 1999 až 2011 byl prezidentem ČSGA a ve funkci i mimo ni vykonal pro český seniorský golf mnoho užitečného. Byl uznáván a ctěn i představiteli seniorských golfových asociací okolních států.

Vzdejme ČEST JEHO PAMÁTCE!